จิตอาสา พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช