Jobs

ลำดับ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา จำนวน วันที่ประกาศ
1 ครู สาขาไฟฟ้ากำลัง
สาขาไฟฟ้ากำลัง
วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 31 May, 2017
2 เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
มีทักษะการใช้ Ms-Office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี 20 Jan, 2017
  • Found 2 items